Treestarter

Het contrast tussen de vruchtbare teeltgronden op de boomkwekerijen en de gemiddelde wegberm of nieuwbouwondergrond is erg groot. Het stressmoment van het verplanten van laanbomen, bomen in boombakken, bos en haagplatsoen is door gerichte plantgatverbetering een stuk te verminderen. Kosten van inboet en nazorg nemen hierdoor sterk af.

Voor Green2Move is het bovenstaande aanleiding geweest om een treestarter te ontwikkelen voor de EPS-boombakken, in samenwerking met andere specialisten, die verrijkt is met biostimulatorencompost, Fytocell en hoogwaardig veen. De Green2Move Treestarter zal afhankelijk van de grondsamenstelling in een verhouding van 5 tot 30% met het plantgatgrond opgemengd dienen te worden.

De Green2Move Treestarter is een combinatie van hoogwaardige producten die invloed uitoefent op de voedingstoestand, bodemgesteldheid en bodemmicrobiologie doordat:

  • Het poriënvolume van de grond wordt verhoogd
  • Het vochtbufferend vermogen wordt verbeterd
  • De mineralenbuffercapaciteit en mineralisatievermogen wordt verhoogd
  • Het luchtgehalte in de grond wordt ruimer
  • Positieve wortelschimmelbelasting wordt zeer verhoogd
  • Geeft signifcante bodemziekte en houtwortellesieaaltje onderdrukking

Green2Move is er in geslaagd om positieve bodemschimmelstammen waaronder Trichoderma harzianum T22 (dit is de eerste door CTGB geregistreerde plantversterkende schimmel in Nederland) in hoge concentraties op te mengen/kweken. Deze symbiotische schimmel/plantrelatie staat bekend als Mycorrhizae. In Mycorrhizae ontstaat als het ware een schimmeldradenmantel rond de wortel zodat de schimmel de mineralen- en wateropname door de wortel van de plant bevordert.

De Green2Move Treestarter blijft uitstekend actief, ook na een ruime bewaartermijn en is vrij van pathogene ziektekiemen en aaltjes. De Green2Move Treestarter dient in de bomenbak / grondzone boven het grondwaterpeil homogeen gemengd te worden met de vrijgekomen plantgat-aarde.

De Green2Move Treestarter bestaat voornamelijk uit stabiele organische stofbronnen die vele jaren actief hun werk blijven doen in de wortelzone. De Green2Move Treestarter is goed verwerkbaar vanwege zijn droge rulle samenstelling. De chemische samenstelling is zeer veilig qua EC, Ph, nutriënten en bevat alle benodigde voeding voor de eerste jaren na aanplant.

Uw voordelen

Werken aan een actief bodemleven is werken aan een beter wortelbodemmilieu in boombak en reguliere bodem. Hierdoor ontstaat een effectievere water- en nutriëntenhuishouding rondom de wortel. Dit geeft minder kosten tot nazorg!

Green2Move Treestarter bevordert de wortelontwikkeling en weerstand van de plant door gezondere bodemomstandigheden, dus minder inboet!

image17.jpg image18.jpg