Disclaimer

Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Green2Move.

De inhoud van deze website, evenals de inhoud van alle andere uitingen van Green2Move, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Green2Move kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie.

Green2Move is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden en/of voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

image1.jpg